I Międzynarodowa Konferencja

I Międzynarodowa Konferencja

EDUKACJA – INNOWACJA – rola edukacji nieformalnej, w tym outdoor education w kształceniu i rozwoju”.

 

Szczecin 6-7 listopada 2015
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 64 71-101 Szczecin

Przyjazna atmosfera, setki uśmiechów, dziesiątki nawiązanych znajomości, wielka otwartość oraz natychmiastowa gotowość do działania i zmian. Tak w skrócie można podsumować zakończoną właśnie konferencję „EDUKACJA – INNOWACJA – rola edukacji nieformalnej, w tym outdoor education w kształceniu i rozwoju”.
Konferencja ta była pierwszym międzynarodowym wydarzeniem tego typu w Polsce. Uczestniczyło w niej ponad 180 gości, w tym ponad 20 znanych i cenionych prelegentów z Polski, Szkocji, Anglii, Niemiec i Islandii. Tematem przewodnim głównych wystąpień było: Outdoor Education jako metoda pracy z grupami, jako czynnik kształcący i rozwijający, praktyczne aspekty wdrażania innowacji w szkole oraz wspieranie rozwoju dziecka w dobie współczesnych zmian.
Uczestnicy konferencji reprezentowali szerokie spektrum instytucji: poczynając od banków, szkoły, instytucje pomocowe, uczelnie, przedszkola, instytucje pomocowe, fundacje, stowarzyszenia, parki narodowe i wiele innych.
Zaproponowana tematyka wykładów i warsztatów okazała się dla uczestników konferencji interesująca i inspirująca do dalszych działań, a co najważniejsze w pełni odpowiedziała na ich oczekiwania (świadczą o tym przepełnione sale warsztatowe do późnych godzin wieczornych ).
W dzisiejszym świecie jeśli chcemy, aby powstawało więcej dobrych miejsc pracy należy zadbać o tworzenie środowiska, w którym zachęca się do innowacyjności i pozwala jej rozkwitać, a to co dziś określa się mianem edukacji nieformalnej powinno stać się edukacją formalną.
Podejmując się zorganizowania Konferencji, dobierając tematykę wykładów oraz warsztatów metodycznych pragnęliśmy zwrócić szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich. Dlaczego?
W ostatnim czasie opinia publiczna miała okazję poznać, jakie nietypowe techniki rekrutacyjne wykorzystuje firma Google. Pytania, jakie się pojawiają to m.in.: Ile piłek golfowych zmieści się w szkolnym autobusie? Dlaczego właz kanalizacyjny jest okrągły? Ilu jest na świecie stroicieli fortepianów (por. K. Pawłowska-Salińska, Jak praca, to tylko z miękkimi umiejętnościami). Skąd się wzięły takie abstrakcyjne pytania? Google chciało sprawdzić kandydata, czy posiada tzw. kompetencje miękkie. To ten zestaw kwalifikacji jest najbardziej potrzebny współcześnie, w świecie, gdzie „twardą” wiedzę można zdobyć w łatwy sposób. Jednak nie każdy potrafi ją właściwie wykorzystać. Absolwent powinien myśleć w sposób nieschematyczny, musi potrafić współpracować w grupie tak, aby każdy z członków zespołu mógł zaprezentować unikatowe kwalifikacje.
Jak rozwijać kompetencje miękkie w praktyce pokazały wystąpienia osób z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku,Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych raz Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru.
Ciekawym punktem konferencji było przybliżenie niemieckiej idei „Budzącej się szkoły” przez Monię Ben Larbi, która zarządza niemiecką siecią budzących się szkół. Jest to duży pedagogiczny eksperyment, którego celem jest zmiana tradycyjnego modelu edukacyjnego. Ideą projektu jest to, by zmiany miały charakter oddolny, by decydowali o nich ci, którzy tworzą szkoły, czyli uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i rodzice. To oni muszą zacząć z sobą rozmawiać, muszą nauczyć się współpracy i uwierzyć w to, że sami wiedzą najlepiej, jakich zmian potrzebuje ich szkoła.

Wnioski z konferencji:

  1. istnieje duże zapotrzebowanie na aspekty praktyczne jak uczyć ucznia uczenia się, jak motywować do działania,
  2. brakuje praktycznych działań, które rozwijają kompetencje miękkie, zarówno uczniów, jak i osób bezrobotnych,
  3. podejmować należy działania, które adresowane będą do rodziców uczniów celem zwiększenia efektywności uczenia i wychowywania.

Zamiast zakończenia:
Dzieci zdrowe, szczęśliwe i wysportowane uczą się lepiej!!!