Agnieszka Chamier Gliszczynska

Agnieszka Chamier Gliszczynska

Pedagog, socjoterapeuta, dyplomowany terapeuta pedagogiczny, certyfikowany trener outdoor education. Od 2012 wychowawca w MOS i socjoterapeuta w Specjalnym Gimnazjum przy MOS. Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA ART; koordynator projektów edukacyjnych i profilaktycznych, również wśród grup osób zagrożonych wykluczeniem.

Prowadząca warsztaty (multimedialne, wykorzystujące metodę outdoor, warsztaty umiejętności miękkich) dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów; w latach 2007-2013 współpracowała ze Stowarzyszeniem OFFicyna (koordynowanie projektów, pozyskiwanie środków, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, jako metoda alternatywnego spędzania wolnego czasu). Ukończyła szkolenia z zakresu przeciwdziałania środkom psychoaktywnym (Monar) oraz wykorzystania działań twórczych z wykluczoną młodzieżą. Aktualnie wychowawca i socjoterapeuta w MOS Ryszewko wykorzystujący metody outdoor education i edukacji nieformalnej w codziennej pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz zagrożoną wykluczeniem. Koncentruje się na wdrażaniu zmian w pracy wychowawczej poprzez organizowanie ekspedycji i działań outdoorowych.Tworzy, wdraża by urealniać to, co z pozoru niemożliwe.