Chris Loynes

Chris Loynes

Prezes Europejskiej Sieci Outdoor Education, zrzeszajacej ponad 50 europejskich organizacji wykorzystujących metody outdoor education w całej Europie.