Leszek Lotkowski

Leszek Lotkowski

Przezes Fundacji Nowatorska Edukacja, Krajowy koordynator Projektu EDUSCIENCE od 1.03 2011 – 31.03.2015,  Master Business Trainer, Wykładowca studiów podyplomowych APS w Warszawie.
Był członkiem zespołu komisji akredytacyjnych ośrodków doskonalenia nauczycieli i placówek kształcenia ustawicznego. Były pracownik nadzoru pedagogicznego a także wieloletni dyrektor i wicedyrektor szkół, w działalności społecznej wspomagał edukację od strony samorządu. 2012 r. nagrodzony medalem KEN.