Małgorzata Taraszkiewicz

Małgorzata Taraszkiewicz

Grupa Edukacyjna 21, Psycholog edukacyjny, neurometodyk, zajmuje się tworzeniem neurostandardów dla nowoczesnej edukacji. Autorka bestsellera „ATLAS EFEKTYWNEGO UCZENIA (SIĘ) NIE TYLKO DLA NAUCZYCIELI” specjalista technik aktywizujących uczniów do nauki.Tytuł wystąpienia: Edukacja Nowej Generacji.

Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania, bezpieczeństwa w szkole, wspierania rozwoju ludzi w szkole. Liderka i współzałożycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespołu ekspertów promujących pracę szkoły na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnych dzieci. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku międzynarodowych programów edukacyjnych. Dyrektor Festiwali Edukacyjnych i koordynator Polskiej Kampanii na rzecz uczenia się. Wykreowała i była redaktorem naczelnym kilku e-czasopism dla rodziców i nauczycieli, m.in. TRENDY Uczenie się w XXI wieku (CODN), Awangarda w Edukacji, Wielka Zabawa (Instytut Nowoczesnej Edukacji). Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym czterech interaktywnych  testów do diagnozy stylu uczenia się. Zajmuje się propagowaniem i wdrażaniem innowacyjnych programów edukacyjnych na rzecz rozwijania potencjału ludzkiego i budowania modelu szkoły 21 wieku.