Marta Jońca

Marta Jońca

Magister Turystyki i Rekreacji na wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownik grup młodzieżowych, dziecięcych oraz dorosłych. Trener outdoor i szkoleniowiec.

 

Studia licencjackie:

  • Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Doświadczenie zawodowe:

  • 9-letnia praktyka w pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i dorosłych
  • Trener outdooru, prowadzi szkolenia z zakresu edukacji nieformalnej i Outdoor Education
  • Od roku 2007 członek Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru, od roku 2010 wiceprezes
  • Od 2008 roku członek sieci EOE, od roku 2014 Co-opted Board Member
  • Od 2014 roku wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

 

Publikacje:

Artykuł „Marta Jońca – Praca z grupami młodzieżowymi z wykorzystaniem metod Outdoor Education. Głos praktyka” w książce „Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce”, pod red.Agnieszka Bąk, Agnieszka Leśny, Ewa Palamer-Kabacińska, Wydawnictwo: Fundacja Pracownia Nauki i Przygody,  Warszawa 2014, ISBN 978-83-935273-0-4

„Outdoor Education w procesie kształtowania pozytywnych postaw społecznych młodzieży wykluczonej”; rozdział monografii; język polski i angielski; autorki: dr Łubkowska Wioletta, dr Paczyńska-Jędrycka Małgorzata, Marta Jońca;