Marta Siwak

Marta Siwak

Dyrektor Gimnazjum w Ryszewku, nauczyciel pasjonat – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Ryszewku; pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia. Od 2011 realizuje projekty w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Główne tematy prowadzonych szkoleń oraz zainteresowań edukacyjnych to: aktywne metody uczenia, konstruktywne rozwiązywanie problemów, zabawa jako forma wsparcia procesu terapeutycznego, edukacja filmowa i kulturalna,  ocenianie kształtujące, kryteria pracy.

Prowadziła  również szkolenia  w ramach projektów:

– SPEktrum możliwości – doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

– Laboratorium talentów – doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym

– Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim, w powiecie gryfickim oraz Miasta Szczecin 2013-2015 „Pilotażowe wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” – ORE.

W codziennej pracy z uczniami łączy naukę z zabawą i koncentruje się na odnajdywaniu talentów i pobudzaniu dzieci i młodzieży do twórczego myślenia.