Monia Ben Larbi

Monia Ben Larbi 

Prezes fundacji „Schule im Aufbruch” (Budząca się szkoła)  w Niemczech, koordynatorka wdrażania projektów innowacyjnych w niemieckim systemie edukacji.