O nas

 

logo_twiks-300x159

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”.

Istniejemy od 2007 roku, realizujemy działania na terenie szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

Wspieramy, rozwijamy, działamy – te trzy hasła najlepiej pasują do naszej organizacji. Wspieramy organizacje pozarządowe, młodzież, bezrobotnych, wykluczonych społecznie w dążeniu do aktywności. Rozwijamy partnerstwa zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, które przyczyniają się do powstawania nowych działań w naszym województwie. Działamy na rzecz społeczności lokalnych i poprawy dostępności do działań aktywizujących, ponieważ uważamy, że od pojedynczego człowieka rozpoczyna się rozwój całych społeczności i pozytywna zmiana.

To poprzez te działania dostrzegliśmy moc edukacji nieformalnej i w każdym działaniu wykorzystujemy ją do aktywizacji i rozwoju. Od 2012 roku w swoje działania wkładamy również outdoor education, metodę niezwykle skuteczną i lubianą przez młodych ludzi.

 

image001

Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru

Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru- Stowarzyszenie działające od 2007 roku głównie na terenie Gminy Stepnica. Nasze działania mają zakres nie tylko lokalny ale także wojewódzki i międzynarodowy. Dotyczą głównie szeroko pojętej edukacji nieformalnej i Outdooru, adresowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi realizując wspólne projekty, a także z Ośrodkiem Kultury, Uniwersytetem Szczecińskim, a także jesteśmy członkami The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE).

 

frajda

Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda”

Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda”- jest ośrodkiem, który specjalizuje się głównie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Ma swoja siedzibę we wsi Czarnocin koło Stepnicy nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego. Od wielu lat realizuje programy układane zgodnie z potrzebami rozwojowymi młodych ludzi, uwzględniając i wykorzystując przede wszystkim ich naturalną chęć ruchu, ciekawość świata i kontaktów towarzyskich. Co roku udoskonalamy nasze programy dostosowując je do zmieniających się potrzeb otaczającego nas świata. Ośrodek specjalizuje się w organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem edukacji typu Outdoor wpływając poprzez zabawę, przygodę i wyzwania na rozwój młodego człowieka, rozwijanie jego pasji, umiejętności miękkich i kompetencji społecznych.

 

mos_logo_kolor_1

MOS RYSZEWKO

Ośrodek otwarty z myślą o innowacjach i wprowadzaniu metod nowatorskich do praktyki pracy dydaktyczno-wychowawczej. Tworzony przez ludzi z pasją, stale poszukujących nowych rozwiązań w dziedzinie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej. Od lat wprowadzamy metody outdoor education do naszej pracy i jesteśmy dumni z efektów, jakie dzięki tym metodom uzyskują nasi wychowankowie. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, wymieniamy się dobrymi praktykami i zawsze jesteśmy zorientowani na współpracę.

 

pobrane_2

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych jest organizacją, która podejmuje i realizuje działania na obszarach wiejskich, zwłaszcza popegeerowskich – zdegradowanych ekonomicznie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy wszystkich dotychczasowych projektach Stowarzyszenie współpracowało z władzami Powiatu Choszczeńskiego i Pyrzyckiego, Gminy Recz i gminy Pyrzyce, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Lokalnymi Szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy. Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych jest inicjatywa oddolna mieszkańców wsi Sławęcin, która powstała w 2005 roku . Inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia jest odpowiedzią na problemy społeczne i gospodarcze mieszkańców obszarów wiejskich.