Patronat

Patronat honorowy

 

ore_logo_edu_bez_adresu

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej
Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Patronat honorowy

 

Patronat honorowy

 

og_poziom

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Patronat medialny

 

tvp

 

 

 

 

 

TVP Szczecin – Telewizja Polska S.A.