Prelegenci

PRELEGENCI I EKSPERCI

 

Chris Loynes

Prezes Europejskiej Sieci Outdoor Education, zrzeszajacej ponad 50 europejskich organizacji wykorzystujących metody outdoor education w całej Europie.

Czytaj dalej

 

Leather Mark

Starszy wykładowca na Uniwersytecie St Mark & St John w Playmouth wdrażający outdoor education do pracy ze studentami na rzecz edukacji młodzieży.
Outdoor & Experiential Education, Faculty of Education & Social Science

Czytaj dalej

 

Monia Ben Larbi

Prezes fundacji „Schule im Aufbruch” (Budząca się szkoła)  w Niemczech, koordynatorka wdrażania projektów innowacyjnych w niemieckim systemie edukacji.

Czytaj dalej

 

Małgorzata Taraszkiewicz

Grupa Edukacyjna 21, Psycholog edukacyjny, neurometodyk, zajmuje się tworzeniem neurostandardów dla nowoczesnej edukacji. Autorka bestsellera „ATLAS EFEKTYWNEGO UCZENIA (SIĘ) NIE TYLKO DLA NAUCZYCIELI” specjalista technik aktywizujących uczniów do nauki.Tytuł wystąpienia: Edukacja Nowej Generacji.

Czytaj dalej

 

Jakob Frímann Þorsteinsson
Kierownik wydziału Leisure Studies and Social pedagogy na Uniwersytecie Islandzkim.

Czytaj dalej

 

Andrzej Lipiński

Tłumacz j.niemieckiego, wydawca, autor. Studiował germanistykę, filozofię i prawo administracyjne w Hamburgu. 

Współpracownik prof. Geralda Huther’a i prof. Joachima Bauer’a podczas pracy nad polskim wydaniem książek „Wszystkie dzieci są zdolne” i „Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów nauczycieli i rodziców”, aktywny działacz na rzecz propagowania idei Budzących się szkól w Polsce.

Czytaj dalej

 

Katarzyna Lotkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji Nowatorska Edukacja. Konsultant, trener, pedagog. 

Czytaj dalej

 

Grażyna Leśniewska

Doktor nauk humanistycznych, trener, certyfikowany
tutor akademicki. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim
oraz obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Gdańskim.

Czytaj dalej

 

Wiktoria Niedzielska-Galant

Psycholog, terapeuta, specjalizacje: psychoterapia uzależnień, psychoterapia zaburzeń nerwicowych, psychoedukacja, szkolenia.

Czytaj dalej

 

Marta Jońca

Magister Turystyki i Rekreacji na wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownik grup młodzieżowych, dziecięcych oraz dorosłych. Trener outdoor i szkoleniowiec.

Czytaj dalej

 

Agnieszka Chamier Gliszczynska

Pedagog, socjoterapeuta, dyplomowany terapeuta pedagogiczny, certyfikowany trener outdoor education. Od 2012 wychowawca w MOS i socjoterapeuta w Specjalnym Gimnazjum przy MOS. Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA ART; koordynator projektów edukacyjnych i profilaktycznych, również wśród grup osób zagrożonych wykluczeniem.

Czytaj dalej

 

Krzysztof Stępień

Pedagog (kierunek resocjalizacja i profilaktyka uzależnień); od 2007 wychowawca i prowadzący zajęcia sportowe; aktualnie wychowawca oraz kierownik ds. wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku.

Czytaj dalej

 

Marta Siwak

Dyrektor Gimnazjum w Ryszewku, nauczyciel pasjonat – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Ryszewku; pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia. Od 2011 realizuje projekty w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Czytaj dalej

 

Katarzyna Jurewicz

Trenerka kompetencji interpersonalnych, od 2007 roku pracująca metodami nieformalnymi z młodzieżą i dorosłymi.

Czytaj dalej

 

Beata Kupiec

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Francuskiej Szkoły Zarządzania. Trenerka rozwoju osobistego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Czytaj dalej

 

Leszek Lotkowski

Przezes Fundacji Nowatorska Edukacja, Krajowy koordynator Projektu EDUSCIENCE od 1.03 2011 – 31.03.2015,  Master Business Trainer, Wykładowca studiów podyplomowych APS w Warszawie.