Program

PROGRAM KONFERENCJI

 

„EDUKACJA – INNOWACJA – rola edukacji nieformalnej, w tym outdoor education, w kształceniu i rozwoju”

Szczecin, 6-7 listopad 2015 r.

6 listopad:

08.00 – 09.00 – Rejestracja uczestników konferencji

09.00 – 09.20 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji

09.20 – 10.00 –Chris Loynes, Wielka Brytania, Prezes Europejskiej Sieci Outdoor Education

wykład: Outdoor w teorii i praktyce

10.00 – 11.00 – Katarzyna Lotkowska, Wiceprezes Fundacji Nowatorska Edukacja,

Leszek Lotkowski, Prezes Fundacji Nowatorska Edukacja

wykład: Innowacje w Edukacji – jak je wprowadzać do praktyki?

11.00 – 11.20 – Studia przypadków:MOS Ryszewko

11.20 – 12.20 – dr Mark Leather– University of Edinburgh (Szkocja)

wykład: Outdoor jako metoda pracy z młodzieżą

12.20 – 12.40 – Studia przypadków: Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdoor

12.40 – 13.10 – Przerwa kawowa

13.10 – 14.10 – Beth Christie, Jakob Frímann Þorsteinsson

wykład: Outdoor education a aktywizacja zawodowa i praca nad własnym potencjałem

14.10 – 14.30 – Studia przypadków: TWIKS

14.30 – 15.15 – Przerwa obiadowa

15.15 – 16.45Monia Ben Larbi, Andrzej Lipiński: „Budząca się szkoła”

16.45 – 17.00 – Przerwa kawowa

17.00 – 18.30Małgorzata Taraszkiewicz, Psycholog edukacyjny, zajmująca się badaniem modeli efektywnego nauczania.

wykład: Edukacja Nowej Generacji

18.30 – 19.30 – Podsumowanie pierwszego dnia konferencji – dyskusja otwarta

 

7 listopad:

Program