Wiktoria Niedzielska-Galant

Wiktoria Niedzielska-Galant – psycholog, terapeuta, specjalizacje: psychoterapia uzależnień, psychoterapia zaburzeń nerwicowych, psychoedukacja, szkolenia.

 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: społeczna psychologia kliniczna, laureatka Stypendium Twórczego Reaktora SWPS w Warszawie. Wieloletni psycholog i terapeuta w MOS. Wykładowca akademicki w WSH TWP i Collegium Balticum w Szczecinie /2008-2012/, współpraca z AWF w Gdańsku w zakresie psychologii motywacji i sportu. Aktualnie psycholog i kierownik ds. wychowawczych w MOS w Ryszewku. Prowadzący zajęcia w ramach Akademii Trenera w zakresie trudności w pracy trenera, superwizor pracy trenerskiej w ramach projektów EFS.
Od wielu lat projektuje i realizuje projekty edukacyjne oraz z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w tematach: praca wychowawcza z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, praca z uczniem z SPE, praca z uczniem zdolnym, współpraca nauczycieli, kreatywne rozwiązywanie konfliktów. Szkolny organizator rozwoju edukacji oraz koordynator sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”. W codziennej pracy terapeutycznej z młodzieżą wykorzystuje metody outdoor education i edukacji nieformalnej. Wierzy, że zmiany są możliwe.